EPG ปลื้มไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 66/67 (ก.ค.-ก.ย.66) ยอดขายดีมาก 3,299 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรดีเลิศ 170 ล้านบาท ดันกำไรสุทธิดีเยี่ยม 434 ล้านบาท

64

มิติหุ้น –  รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า พึงพอใจกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปีบัญชี 66/67(ก.ค.-ก.ย.66) เนื่องจากสิ่งที่บริษัทได้ลงทุนเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านแล้ว สะท้อนผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นไตรมาสที่มีถึง 2 นิวไฮ    1) นิวไฮจากยอดขาย Aeroflex และ Aeroklas ส่งผลให้ EPG มียอดขายที่ 3,299 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 3,250 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 10.5% จากไตรมาสก่อน (เม.ย.-มิ.ย.66) ที่มีรายได้จากการขาย 2,986 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 32.7%   2) นิวไฮจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ 170 ล้านบาท ส่งผลให้ไตรมาสนี้บริษัทมีกำไรสุทธิ 434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 40.4% จากไตรมาสก่อน โดยแบ่งการดำเนินงานตาม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

 

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ Aeroflex มีรายได้จากการขาย 970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 7.8% จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยยอดขายในสหรัฐอเมริกายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากความต้องการสินค้าเกรดพรีเมี่ยมและสินค้ารุ่นใหม่สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม Ultra Low Temperature Insulation และ ระบบ Air Ducting system ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และยอดขายในประเทศยังคงปรับตัวดีขึ้นตามการลงทุนภาคเอกชน แม้ว่ายอดขายในอาเซียนปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาคเอกชนชะลอการลงทุน

 

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ Aeroklas มีรายได้จากการขาย 1,701 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 17.6% จากไตรมาสที่ผ่านมา Aeroklas ได้รับคำสั่งซื้อจากค่ายยานยนต์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งยอดส่งออกหลังคาครอบกระบะ (Canopy) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากไตรมาสก่อน แต่ด้วยธุรกิจในออสเตรเลีย ยอดขายปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากธุรกิจในออสเตรเลียยังคงเผชิญกับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น และสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม Aeroklas มุ่งเน้นผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ที่มีน้ำหนักเบาซึ่งเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์เนื่องจากมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมกิจกรรมการขายสำหรับธุรกิจในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง

 

            ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP มีรายได้จากการขาย 629 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 1.7% จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากยอดสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารชะลอตัวลง แต่บรรจุภัณฑ์ประเภทถ้วยน้ำดื่มเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทถ้วยน้ำดื่ม บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับกลยุทธ์และกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นในอนาคต

           

            บริษัทมีต้นทุนขายสินค้า ลดลง 0.4จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น อีกทั้ง บริษัทได้จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในหลายประเทศเพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยจากราคาวัตถุดิบมีราคาเหมาะสม สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ค่าขนส่งของธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

นอกจากนี้ บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ 170 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 93.ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ 76.5 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์และธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ทั้งในและต่างประเทศ

 

รศ.ดร.เฉลียว กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 30 ก.ย. 66 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 336 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 พ.ย.66 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ ธ.ค.66

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon