ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

45

มิติหุ้น  – พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ทีเอ็มบีธนชาต เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ พนักงานทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เข้าร่วมพิธีฯ โดยผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้า และพนักงาน ร่วมถวายเงินจำนวนทั้งสิ้น 18,461,794.29 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระอารามหลวง ร่วมจุดประกายพลังการให้คืนสู่สังคมไทย และส่งต่อพลังใจให้ชุมชน สานต่อแรงใจร้อยปันบุญ โดยทางวัดได้แบ่งมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ 12 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ยังนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และร่วมปันบุญผ่านองค์กรสาธารณกุศลรวมกว่า 289 องค์กรสาธารณกุศล ภายใต้เว็บไซต์ ปันบุญ” สื่อกลางในการบริจาคระหว่างองค์กร สาธารณกุศล กับผู้มีจิตศรัทธา (www.punboon.org) เพื่อเป็นการกระจายบุญต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงในโอกาสนี้อีกด้วย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon