ว้าวุ่น! ดิจิทัลวอลเล็ต ส่อแท้ง ขัดข้อกฎหมาย

590

มิติหุ้นโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท อาจไปไม่ถึงฝั่ง หากไม่ผ่านกฤษฎีกา รัฐเร่งหาแผนสำรอง

       เหมือนจะไปไม่สุดทางกับแล้วครานี้สำหรับ โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ที่ต้องลุ้นว่า กฤษฎีกา จะตีความอย่างไรกับ พระราชบัญญัติ (...) เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลจะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการ จะขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจยังไม่ถึงขั้นจำเป็นเร่งด่วน หรือมีวิกฤติของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข

โบรก ชี้รัฐเสี่ยง ส่อล้มแจกเงิน

       นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า เปิดเผยกับ มิติหุ้น ว่า สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต หากออกเป็น ... จะไม่ผ่าน เนื่องจากผิดกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งหากรัฐบาลจะออกกฏหมายดังกล่าวถือเป็นการโยนเรื่องไปที่รัฐสภา และโครงการนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

       ทั้งนี้หากจะออกต้องออกเป็นพระราชกำหนด หรือ ... ฉุกเฉิน โดยต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนถึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนในปี 2561 ดังนั้นโครงการนี้รัฐบาลอาจจะไม่ได้แจกเงินให้กับประชาชนตามที่สัญญาเอาไว้

เสี่ยงขัดกฎหมายหากออก ... กู้เงิน

       นายคำนูณ สิทธิสมาน สว. ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน สมาชิกวุฒิสภา ระบุถึงกรณีที่รัฐบาลจะออก ... กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่า ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด แต่เมื่อรัฐบาลจะออก ... กู้เงิน จะมีความเป็นห่วงว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะการกู้เงินตามรัฐธรรมนูญมาตรา 140 และ ... วินัยการเงินการคลัง มาตรา 53 ระบุชัดเจนว่า การออกกฎหมายพิเศษกู้เงินนั้น จะกระทำได้ใน กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้วิกฤติของประเทศ โดยไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทัน หากเข้าเงื่อนไขดังกล่าว จึงจะสามารถออกกฎหมายพิเศษกู้เงินได้

เลขาฯนายก ย้ำดิจิทัลวอลเล็ตต้องเดินต่อ

       นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ได้มีการพิจารณาข้อจำกัดของกฎหมายและความเห็นต่าง ของนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังภาวะหนี้สิ้นของประชาชนเพิ่มขึ้นในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา จาก 70% เป็น 90% ของ GDP จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

       อย่างไรก็ตามจากนี้คงต้องมาติดตามว่า โครงการนี้จะไปต่อ หรือ หยุดแค่นี้ เพราะข้อกฎหมาย ระบุชัดเจน มีสิทธิ์ที่จะขัดมากกว่าผ่าน ถือเป็นเกมที่การเมืองที่รัฐบาลโยนหินถามทางไปให้รัฐสภาตัดสินใจแทน ที่อาจจะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงในการลาออกของนายกฯ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon