GSB “คนยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” เปิดมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืน ชูแกนหลักด้าน Social เน้นสร้างคุณค่าร่วมต่อธุรกิจและสังคม

48

มิติหุ้น  –  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินกำหนดจัดงานสัมมนา GSB Forum 2023 ESG : Social Pillar Driven “คนยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดมุมมองการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกรอบแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 แกนหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment-Social-Governance) ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเน้นแกนหลักด้านสังคม (Social) เป็นตัวขับเคลื่อนตามจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

GSB Forum 2023 ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังปาฐกถาโดย Prof. Dr. AKM Saiful Majid ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameen Bank จากประเทศบังคลาเทศ นำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของ “ธนาคารหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นต้นแบบธนาคารเพื่อสังคมและผู้ยากไร้ที่โด่งดังไปทั่วโลก และการเสวนาจากผู้นำองค์กรชั้นนำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะเกิดผลทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมไปพร้อมกันด้วย ส่วนการสัมมนาช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอเรื่องราวแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV : Creating Shared Value) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมี Highlight Keynote ผู้แทนธนาคารโลก หรือ World Bank และตัวแทนภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกับ   ธนาคารออมสิน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon