กสทช. ได้รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award

95

มิติหุ้น  –  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.
ได้เข้าร่วมประชุม 
ASOCIO Digital Summit 2023 และเป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Digital Government Award ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

รางวัล ASOCIO 2023 ICT Award จัดขึ้นโดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้น
เอเชีย-โอเชียเนีย (
Asian-Oceanian Computing Industry Organization: ASOCIO) ประกอบด้วย 24 เขตเศรษฐกิจ (ประเทศ) ทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จในการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล และการประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง Science and ICT สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีหน่วยงานอื่นที่ได้รับรางวัลนี้ เช่น Sarawak State Government กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon