บลจ. ไทยพาณิชย์ ชูความสำเร็จงานบริหารกองทุนตราสารหนี้ คว้ารางวัล “Top Investment House” และ “Most Astute Investor” จากเวที Asset Benchmark Research Awards 2023

57

 

มิติหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เดินหน้ารับรางวัลจากเวทีระดับสากล The Asset Benchmark Research Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดย SCBAM ได้รับมอบ 1 รางวัลด้าน Top Investment House Asset Manager Thailand (Rank 2) และ 3 รางวัลด้าน Most Astute Investor Thai Bath Bonds (Rank 2) ที่มอบให้กับผู้จัดการกองทุนของ SCBAM อีก 3 ท่าน โดยมอบให้กับ คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ (กลาง) นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์ Associate Director, ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ (ซ้าย) และนายวรุณ บุญรำลึกถนอม  Director, ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ ตอกย้ำถึงความสามารถและการมีผลงานบริหารกองทุนรวมที่โดดเด่นในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในระดับเอเชีย

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน กล่าวว่า “รางวัลที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ลงทุนได้อย่างสูงสุด อย่างไรก็ตาม ในด้านการลงทุนกับกองทุนรวมตราสารหนี้ SCBAM ยังเป็นสินทรัพย์ที่แนะนำ จากการที่เป็นสินทรัพย์ผันผวนต่ำ ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกได้อย่างจำกัด และอาจยังมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีหน้าลงด้วย เราจึงมองเป็นโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อรับผลตอบแทนจากระดับดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นมาในระดับสูงและใกล้สิ้นสุดรอบดอกเบี้ยขาขึ้นได้”

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon