ส่องรายละเอียดกองทุน “TESG”

220

วัตถุประสงค์ ของ กองทุน TESG

  • กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน Thailand ESG Fund (TESG) จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย สนับสนุนการออมระยะยาว ผ่านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็น ESG และตราสารหนี้

เงื่อนไขของกองทุน TESG

  • จะมีรูปแบบคล้ายกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF)

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon