ออมสิน ชู CSV ช่วยสังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ CSR

130

มิติหุ้น – ธนาคารออมสิน ชู CSV ช่วยสังคมสร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ CSR เพื่อผลักดันให้สังคมเข้มแข็ง พร้อมเปิดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ

        นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึง บทบาทการทำงานของธนาคารออมสิน บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน ว่า ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ คือ ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม  ซึ่งการแก้ไขยาก ต้องใช้เวลานาน แต่สามารถบรรเทาได้ ซึ่งในส่วนของธนาคารออมสิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการ 63 โครงการ ปัญหาความยากจน และบรรเทาความเหลื่อมล้ำสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ 17 ล้านคน ทำให้คนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ 3.2 ล้านคน

        นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการต่างๆ เพิ่อช่วยเหลือสังคม โดยเป็นการขยายโครงการ CSR สู่การเป็น CSV หรือ Creating Shared Value เปลี่ยนโครงการทางสังคมที่เป็น CSR ให้เป็นสิ่งมีมูลค่า เพิ่มรายได้ เพื่อให้ชีวิตมีความยั่งยืน และช่วยในการพัฒนาสังคม

        ทั้งนี้การทำงานในทุกธุรกิจจะนำปัญหาเชิงสังคม ใส่เข้าไป พร้อมทั้งปรับการทำธุรกิจให้ตอบโจทย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางสังคมให้มากขึ้น ซึ่งทำให้สังคมมีความแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกลับมาที่องค์กรให้เติบโตไปได้ด้วยเช่นกัน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon