STGT คว้าผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปี 2566 ระดับ AAA พร้อมสานต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

86

มิติหุ้น – บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับสูงสุด AAA” สาขา Consumer Products ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (ชื่อเดิม THSI) พร้อมสานต่อแนวคิด “Clean World Clean Gloves” หรือ CWCG ของการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางอันดับ 1 ของไทย และ 1 ใน 5 ของโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับสูงสุด AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจและสะท้อนแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “Clean World Clean Gloves” หรือ CWCG ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และใส่ใจในคุณภาพสินค้า โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนด้าน ESG ควบคู่ไปกับการรับมือความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนการสร้างคุณค่าของธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน และความโดดเด่นในด้าน ESG ตลอดจนการไม่หยุดพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมถุงมือยางในทุกมิติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการถ่ายทอด DNA จากบริษัทแม่ หรือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สู่การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ที่เน้นการตอบโจทย์ Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ในกระบวนการผลิตถุงมือยาง อีกทั้งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่พร้อม “ส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย สู่ทุกชีวิตทั่วโลก” เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ถุงมือแห่งชีวิต และมุ่งสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon