ตลท. จี้ JKN ชี้แจงงบ Q3/66 ยุบยับ

317

มิติหุ้นตลาดหลักทรัพย์ ขอให้ JKN ชี้แจงข้อมูลในงบการเงิน Q3/66 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินเนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญ

(1) การประเมินการด้อยด่าสินทรัพย์เงินลงทุนในบริษัทย่อยเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์รายการ และด่าความนิยมรวม 10,789 ลบ. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ ขณะที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น4.813 ลบ.

(2) การขาดสภาพคล่องทางการเงินและ(3) การผิดดชำระหนี้หุ้นกู้ ส่งผลให้ถือเป็นเหตุผิดนัดหนี้อื่น รวม 4,558 โดยบริษัทยังไม่ตั้งประมาณการความเสียหายและดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ทั้งนี้ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 8 ..66 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน JKN และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon