เลขา ก.ล.ต. ลุยขันนอต ยกระดับ ป้องกัน ปราบปราม

182

มิติหุ้น – “พรอนงค์” เลขา ก.ล.ต. วางยุทธศาสตร์ปี 2567 ลุยขันนอต ยกระดับ ป้องกัน ปราบปราม สร้างความน่าเชื่อถือ

        รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในงานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2567 ว่า ทิศทางการดำเนินงานของ ก.ล.ต. จากนี้จะเน้นให้ความความสำคัญเรื่องสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่น “Trust- Confidence” เน้นในเรื่องการป้องกัน และปราบปราม

โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ ในการป้องกัน ปราม ปราบ และขันนอต ให้มีประสิทธิภาพ การยกระดับสำนักงานสอบบัญชี คุณภาพการสอบบัญชี และในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงอนาคตเราอยากยกระดับ การเปิดเผยข้อมูล เทียบเท่าสากล

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. พร้อมมุ่งสร้างกลไกส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมดิจิทัล ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความสมดุลในการกำกับพัฒนา ภายใต้ Ecosystem ที่มีความเหมาะสม โดยร่วมมือองคาพยพ Value Chain ที่จะช่วยกันยกระดับความสามารถในการพัฒนาและกำกับตลาดทุน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon