INTUCH เล็งลงทุนเพิ่ม หวังเติมเงินปันผล 

302

มิติหุ้น-INTUCH โดยบล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) ระบุว่า หลังจากขายTHCOM ทำให้เงินปันผลจาก ADVANC กลายเป็นแหล่งรายได้เต็ม 100%  แต่ขณะนี้INTUCH อยู่ระหว่างแสวงหาการลงทุนในบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้จากเงินปันผล

ทั้งนี้ INTUCH ได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนจากการถือหุ้น 5-20% ในบริษัทขนาดเล็ก มาเป็นการมองหาโอกาสลงทุนในสัดส่วน 25-50% ในบริษัทขนาดค่อนข้างใหญ่ ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เช่น โซลูชั่นICT ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ที่สามารถรองรับระบบนิเวศน์ของADVANC  ได้ และต้องจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง เพราะINTUCH เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ปลอดหนี้สิน สามารถกู้เงินไปลงทุนในอนาคตได้

ฝ่ายวิจัยฯคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปี 67 ของINTUCH จะอยู่ที่ 4.4% สูงกว่า ADVANC ซึ่งอยู่ที่ 3.9% ยังคงแนะนำซื้อ INTUCH ให้ราคาเป้าหมายที่ 80.7 บาท

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon