เคทีซียกทีมวิทยากรจัดเวิร์คช้อปเตรียมพร้อมสมัครงาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

32

มิติหุ้น  –  นางสุดปรารถนา ดำรงชัยธรรม ร่วมกับนายรุจิภาส จิรวงศ์ชยางกูร ผู้บริหารและทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเวิร์คช้อปสัญจรภายใต้โครงการ “KTC OFFER” ร่วมแนะนำและแบ่งปันเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และคณะวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จำนวน 148 คน โดยเน้นการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์และได้ปฏิบัติจริง มีเนื้อหาครอบคลุมการเขียนเรซูเม่ (Resume) ให้น่าสนใจ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการคิดแบบ Growth Mindset รวมทั้งแนะนำโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา หรือ KTC COOP ซึ่งเปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ ของเคทีซี โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon