RML ยืนยันจัดเตรียมแหล่งเงินทุนเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้เรียบร้อย พร้อมชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามกำหนด

91

มิติหุ้น  –  นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครั้งที่ 1/2567 เปิดเผยว่าการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ RML ชุดที่และชุดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถปิดการขายได้ตามเป้า พร้อมโอนเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด โดยทางบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่าย ในการวางแผนจัดสรรเงินทุนของบริษัทมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนให้แก่บริษัท ในการรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

 

หุ้นกู้ RML ครั้งที่ 1/2567 ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) มูลค่าเสนอขายรวมทั้ง ชุด ไม่เกิน 412 ล้านบาท

 

หุ้นกู้ชุดที่ อายุ 1 ปี 10 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 202 ล้านบาท

 

หุ้นกู้ชุดที่ อายุ ปี 10 เดือน วัน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 63 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ RML ได้เตรียมวางเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อย โดยหุ้นกู้ชุดที่ และชุดที่ที่เสนอขายไประหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2567 ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนการชำระเงิน อีกทั้งยังมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ ที่จะเสนอขายระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2567 อายุ 1 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 147 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ และชุดที่ มีหลักประกันเป็นห้องชุด มูลค่าราคาประเมินรวม 454,000,000 บาท ส่วนชุดที่ มีหลักประกันเป็น โฉนดที่ดิน และห้องชุด มูลค่าราคาประเมินรวม 81,963,860 บาท

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon