สมาคมประกันวินาศภัยไทย ยกระดับธุรกิจ เทคโนโลยีอวกาศ-ดาวเทียม

89

มิติหุ้น – สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ THCOM ยกระดับประกันภัยพืชผล ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม ร่นระยะเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคม เปิดเผยว่า ได้นำระบบประกันภัยมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐและเกษตรกร โดยเฉพาะโครงการประกันภัยพืชผล เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดระยะเวลารวมกว่า 12 ปี ได้รับประกันภัยครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 210 ล้านไร่ และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกว่า 1.5 หมื่นลบ.

ประกันภัยพืชผล รวมมูลค่าสินไหมทดแทนกว่า 1.5 หมื่นลบ.

ทั้งนี้ได้พัฒนาโครงการประกันภัยพืชผล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อน เพื่อตอบโจทย์ผู้เอาประกันภัย ให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว อาทิ การนำเทคโนโลยีดาวเทียมระบบการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics และระบบ AI & Machine Learning มาใช้ในการประกันภัยพืชผล ตรวจสอบความเสียหายเพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในโครงการประกันภัยพืชผลต่อไป

ยกระดับประกันภัยพืชผล ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม

ทางด้าน นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม หรือ THCOM กล่าวว่า ได้นำข้อมูล Big Data จากอวกาศ มาวิเคราะห์ร่วมกับ AI และ Machine Learning เพื่อใช้วางแผนพัฒนาประเทศในหลายมิติ โดยเฉพาะภาคการเกษตรไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ มาต่อยอดให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มในการประกันภัยพืชผล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้

 

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon