CHO แจ้งความคืบหน้าการลงทุนร่วมกับบริษัท SIAM MEDICAN พร้อมเดินหน้าโรงงานผลิตสมุนไพรควบคุม(กัญชา) เฉพาะทางการแพทย์เต็มรูปแบบ คาดเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 2 ปี 2567 เป็นต้นไป

64

มิติหุ้น  –  นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHO เปิดเผยว่า ความคืบหน้าล่าสุด ทาง SIAM MEDICAN ได้รับใบอนุญาตโรงงานเพื่อใช้ผลิตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น และ/หรือ นำสมุนไพรควบคุมมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรควบคุมทางการแพทย์ โดยได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 พร้อมกันนี้โรงงานอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มเพาะปลูกสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ในระดับMedical Grade เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาและสกัดสาร CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol) เพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น

โดยโรงงานดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มกระบวนการปลูกในไตรมาส 1 ปี 2567 และประเมินว่าผลผลิตปี 2567 จะได้รับช่อดอกกัญชาทางการแพทย์คุณภาพสูง 1,500 – 2,000 กิโลกรัมต่อปี และมีกำลังการผลิตเต็มรูปแบบ 3,000 – 4,000 กิโลกรัมต่อปี ทั้งนี้จะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2567 เป็นต้นไป

“บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายกลุ่มลูกค้าได้แก่ โรงพยาบาล สถานประกอบการ คลีนิคทางการแพทย์ รวมถึงบริษัทเวชภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ช่อดอกกัญชาระดับMedical Grade และสาร CBD (Cannabidiol) และ THC (Tetrahydrocannabinol) เพื่อใช้กับผู้ป่วย และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของบริษัทในการสร้างรายได้ใหม่ และรองรับการขยายตัวธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของผู้ป่วยทั่วโลกในขณะนี้”

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon