ก.ล.ต. แนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับเทศกาลเฉลิมฉลอง

66

มิติหุ้น – ก.ล.ต. ส่งเสริมให้สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นเงินออมหลังเกษียณ รวมถึงสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดย นายสมเกียรติ อนันตภากรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปิดเผยว่า เดือนก.พ. เป็นช่วงเวลาแห่งการให้ทั้งตรุษจีนและวาเลนไทน์ จึงให้ใช้โอกาสนี้ชวนสมัครเป็นสมาชิกหรือเพิ่มเงินสะสมเข้า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หรือ PVD เพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ

สร้างการเติบโตจากการลงทุน

ทั้งนี้เปรียบเหมือนกับการใส่ซองอั่งเปาให้ตัวเองเป็นรายเดือนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะรับการบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการที่เป็นมืออาชีพ อาจจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่มีและสมาชิกได้แสดงความประสงค์ไว้ ทำให้เงินก้อนนี้มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นในระยะยาว

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อย่างไรก็ตามทางกรมสรรพากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมเพื่อการเกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเพื่อหักจากเงินได้ก่อนที่จะนำไปคำนวณภาษี ในจำนวนตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ นอกจากนี้ เมื่อลาออกจากงานในช่วงที่อายุไม่น้อยกว่า 55 ปี และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่อง หากต้องการนำเงินออกจากกองทุน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon