“สำนักงาน กสทช.” ขอความร่วมมือสื่อทีวีนำเสนอข่าวบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

26

มิติหุ้น  –  พลเอกสิทธิชัย มากกุญชร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (สำนักงาน กสทช.) ได้รับแจ้งจากประชาชนกรณีมีสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางช่องนำเสนอข่าวความรุนแรง กรณีสามีฆ่าภรรยาที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงขอให้ผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนำเสนอข่าวด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

          “สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่เป็นผู้รับใบอนุญาต และในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โปรดดำเนินการตรวจสอบ และกำชับเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการของสื่อมวลชนตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม เนื่องจากข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้สื่อโทรทัศน์มีส่วนเป็นสื่อต้นทางที่ทำให้เกิดการฉายซ้ำความรุนแรงผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จึงขอให้ผู้รับใบอนญาตดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด” พลเอกสิทธิชัย กล่าว

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon