สมาคมประกันชีวิตไทย เบี้ยรับรวมโต 3.61% สุขภาพ-การเงิน มาแรง

85

มิติหุ้น – สมาคมประกันชีวิตไทย เผยเบี้ยรับรวมปี 66 แตะ 6.33 แสนลบ. เพิ่มขึ้น 3.61% คนแห่ทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรงและประกันชีวิตแบบบำนาญ ลุ้นปี 67 ธุรกิจประกันชีวิตโตต่อ 2-4%

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคม เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในปี 66 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 6.33 แสนลบ. โต 3.61% แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป 4.54 แสนลบ. เพิ่มขึ้น 3.06% และเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ 1.78 แสนลบ. เพิ่มขึ้น 5.06% เป็นผลมาจากสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและคุ้มครองโรคร้ายแรง โตขึ้น 5.93% รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญ โตขึ้น 14.26%

ตั้งเป้าปี 67 เบี้ยรับรวม โต 2-4%

ทั้งนี้คาดธุรกิจประกันชีวิตปี 67  โต 2-4% สอดคล้องกับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่ทางสภาพัฒน์คาดไว้ 2.2-3.2% เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากกระแสคนรักสุขภาพ อาทิ โควิด – 19 สายพันธุ์ใหม่ มลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 มากขึ้น รวมถึงแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น

เน้นเทคโนโลยีพัฒนาประกันชีวิตรูปแบบใหม่

อย่างไรก็ดีทางสมาคมมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ สนับสนุนในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้พัฒนากระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจประกันชีวิต เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้เอาประกันภัยให้มากขึ้น รวมถึงติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ตลาดหุ้นไทย ที่ส่งผลกระทบต่อการออม การลงทุน การใช้จ่ายของภาคประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเกิดโรคอุบัติใหม่

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon