THG เปิดงบปี 2566 รายได้ 9,844 ล้านบาท กำไร 393 ล้านบาท จ่ายปันผลหุ้นละ 0.45 บาท แย้มปี 2567 ทยอยเปิดบริการในไทยและเวียดนามเพิ่มหลายโครงการ

103

มิติหุ้น  –  นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2566 ว่า THG มีรายได้รวมอยู่ที่ 9,844 ล้านบาท ลดลง 15.0% จากปี 2565 ที่ทำได้ 11,540 ล้านบาท สำหรับกำไรปี 2566 ทำได้ 393 ล้านบาท ลดลง 76.6% จากปี 2565 ที่ทำได้ 1,677 ล้านบาท ทั้งนี้ธุรกิจในส่วนของโรงพยาบาลมีการปรับตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ขณะเดียวกันก็เป็นปีที่ THG มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจในอนาคตหลายโครงการ มีค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายพื้นที่ให้บริการรองรับการขยายตัวของคนไข้ และต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในตลาด รวมถึงเงินปันผลในบริษัทที่เข้าไปลงทุนที่ได้รับลดลง ซึ่งล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อกำไรตามที่คาดไว้ล่วงหน้า

            สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมาการลงทุนขยายกิจการของ THG มีความคืบหน้าในหลายส่วน อาทิ ก่อสร้างอาคารเพื่อขยายพื้นที่บริการโรงพยาบาลในเครือเพิ่มเติม 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และโรงพยาบาลธนบุรี ตรัง จะเริ่มทยอยเปิดพื้นที่บริการและเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2567 เป็นต้นไป ส่วนโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ขนาด 250 เตียง คาดจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการปลายปี 2569

            ขณะที่การลงทุนในต่างประเทศ นอกจากเมียนมาที่มีโรงพยาบาล Ar Yu International ซึ่งยังคงทำกำไรและมีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแม้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศ ปัจจุบัน THG รุกขยายธุรกิจสู่น่านน้ำใหม่ คือ เวียดนาม โดยร่วมกับ IFF Holding ลงทุนในโครงการ BeWell Wellness Clinic ศูนย์บริการตรวจสุขภาพเชิงลึกเฉพาะบุคคลที่นครโฮจิมินห์ พร้อมเปิดให้บริการกลางปี 2567 และมีการจัดตั้งบริษัท Thonburi Partners Pte. Limited รองรับการลงทุนโครงการในต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

            “สำหรับแนวโน้มในปี 2567 THG วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ให้บริการสุขภาพแบบใหม่ สามารถยกระดับคุณภาพและบริการที่ตอบโจทย์เท่าทันพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นบน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 2. ด้าน Digital Health Tech เพื่อสร้างการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ตรงจุด และแม่นยำ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งเป้าหมายการเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2573 โดยจะนำร่องที่โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา เป็นแห่งแรก และ 4.ด้าน Wellness วางเป้าหมายที่จะให้โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ขึ้นเป็นผู้นำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่การทำงานเพื่อสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ THG ให้ความสำคัญมาตลอด ล่าสุดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ภายใต้ชื่อ St. Luke School of Medicine ที่คาดจะเปิดดำเนินการสอนในปี 2568 เพื่อมุ่งหวังยกระดับโครงสร้างระบบสาธารณสุขของประเทศให้ดีขึ้นสอดรับเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง THG” นายแพทย์ธนาธิป กล่าว

ปัจจุบัน THG มีจำนวนเตียงจดทะเบียนของทุกโรงพยาบาลในเครือ และโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 1,520 เตียง โดยมีโรงพยาบาลในเครือที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง และโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 381.36 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 กำหนดจ่ายเงินภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon