บลจ.อเบอร์ดีน มองหุ้นไทยสิ้นปี 1,560 จุด ชูหุ้นเล็ก-กลางยังเด่น แนะกองตราสารหนี้ หลบความผันผวนเศรษฐกิจโลก

30

มิติหุ้น  –  นางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย Head of Equities บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า กลุ่ม abrdn (อเบอร์ดีน) ยังมีมุมมองในเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทย และคาดว่าปีนี้ดัชนีน่าจะอยู่ในกรอบ 1,406-1,560 จุด ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทย น่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 3% ซึ่งน่าจะเติบโตและดีกว่าปีก่อน ขณะที่ส่วนของกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (EPS) อยู่ที่ 5% ซึ่งเติบโตจากปีก่อนที่ -8% โดยมองว่าหุ้นขนาดกลางและเล็ก จะยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มที่น่าจะมีโอกาสเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่นกลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มเฮลธ์แคร์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากนโยบายการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ที่ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 33-35 ล้านคนในปีนี้

 

อเบอร์ดีนให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตสูง และราคายังอยู่ในระดับต่ำ โดยแนะนำ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM) ซึ่งมีความเสี่ยงระดับ 6 เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่ลงทุน และมีนโยบายการลงทุนใน 4 ธีมหลัก ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มการแพทย์และความงาม กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยจะได้ประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งในพอร์ตจะมีหุ้น 20-30 ตัว ซึ่ง 5 หุ้นที่กองทุนถือสูงสุดในพอร์ต ได้แก่  SISB , MEGA, WHA ,HUMAN และ PR9 รวมทั้งยังลงทุนหุ้น CENTEL, MOSHI เป็นต้น (ที่มา: abrdn, ณ 31 มกราคม 2567) โดยมีให้เลือกทั้ง ชนิดสะสมมูลค่า (ABSM) ชนิดเพื่อการออม (ABSM-SSF) และชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ (ABSM-RMF)

 

ด้านนายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ Head of Fixed income and Asset Allocation กล่าวว่า อเบอร์ดีนยังมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีแรก น่าจะยังต้องเผชิญกับความผันผวนของเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะการลงทุนให้มีความผันผวนตามไปด้วย คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะชะลอตัวแต่ไม่รุนแรง โดยมองว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงขาลง แม้ระหว่างทางอาจมีความผันผวนจากปัจจัยความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical risks) ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสเข้าสู่ภาวะชะลอตัวแบบ Soft Landing โดยคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ ได้สิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว และจะเริ่มเห็นธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงปลายไตรมาส 2 ปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาด โดยประเมินกรอบดอกเบี้ยปี 2567 จะลดลงมาอยู่ที่ 3.25-3.5% และอัตราดอกเบี้ยจะทยอยปรับลดลงจนจบวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงที่อัตราดอกเบี้ยประมาณ 2.00-2.25% ภายในปี 2568

 

ขณะที่ยุโรปได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยุโรปในปี 2567 จะเติบโตเท่ากับปีก่อนหน้า และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่จะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าปีก่อนหน้า ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยประเทศตลาดเกิดใหม่จะเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เช่นเดียวกับประเทศตลาดพัฒนาแล้ว

 

อเบอร์ดีนแนะนำลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade เนื่องจากน่าจะได้รับผลกระทบไม่มาก หากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเกิดภาวะถดถอยแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปัจจุบัน ผลตอบแทนของ Investment Grade อยู่ในระดับ 6-7% ต่อปี ขณะที่ตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) มีความน่าสนใจ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางขาลง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งไทยเป็นเป็นหนึ่งในประเทศที่คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลง 1 ครั้งในครี่งปีหลัง ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้น่าสนใจ

อเบอร์ดีน แนะกองทุนตราสารหนี้และกองทุนหุ้นต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงรับตลาดผันผวน ได้แก่

1.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า (ABGFIX-A) กองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ 4 โดยลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนบนความผันผวนที่ต่ำกว่า   โดยกองทุนหลักมี Yield to Maturity ในระดับ 6.00% และมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ 1.30 ปี (ที่มา: abrdn, ณ มกราคม 2567)

2.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอพร้อมการเติบโตของเงินลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นเด่นทั่วโลก ผสมผสานลงตัวระหว่างหุ้นเติบโต และหุ้นคุณค่าผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MInc USD โดยมีให้เลือกทั้งชนิดสะสมมูลค่า (ABGDD-A) ชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ABGDD-R) และชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ (ABGDD-RMF)

3.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 โดยกองทุนหลัก abrdn SICAV I – North American Smaller Companies Fund Z Acc USD เฟ้นหาหุ้นเล็กอนาคตไกลในสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพเติบโตแบบก้าวกระโดด เน้นลงทุนในหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา  มีให้เลือกทั้งชนิดสะสมมูลค่า (ABAGS) และชนิดเพื่อการออม (ABAGS-SSF)

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon