PLT จัดทัพลงทุนลุยเรือใหม่ พร้อมแจกฟรี PLT-W1

382

มิติหุ้น – PLT หรือ บมจ.พีลาทัส มารีน โดย “วราวิช ฉิมตะวัน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 480,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 576,000,000.00 บาท

จัดสรรวอร์เรนท์ฟรีผถห.เดิมสัดส่วน 5 : 1

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PLT-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิPLT-W1”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอายุไม่เกิน 2 ปีและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.77 บาท

เล็งเจาะลูกค้ากลุ่มปิโตรเคมี

นอกจากนี้บริษัทยังพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ลบ.เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ พร้อมกำหนด AGM วันที่ 18  เม.ย.67 นี้ อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทมีแผนขยายกองเรืออีก 1 ลำขนาด 5,000 CBM เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะกลุ่มปิโตรเคมี

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon