“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ประกาศเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

93

มิติหุ้น – บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee ว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ  ถึงการขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน  596,500,000 หุ้น  หรือคิดเป็น 25.05 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ  ให้แก่ กลุ่มนายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 591,500,000 หุ้น  หรือ 24.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ  รวมถึงนายถกลเกียรติ, นางรศนาภรณ์, นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ  ซึ่งเป็นการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมีรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหุ้นดังนี้

1.นายพิธาน องค์โฆษิต  จำนวน 353,375,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

  1. บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ นายพิธาน ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 จำนวน 238,125,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 10 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 1,666,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  3. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  4. นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ  จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  หลังการทำรายการ  ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนแปลงไปดังนี้  คือ นายพิธาน องค์โฆษิต  353,375,000 หุ้น หรือ 14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด 238,125,000 หุ้น หรือ 10.00 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ 105,738,800 หุ้น หรือ 4.44 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ  9,147,200 หุ้น  หรือ 0.38 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ 7,910,600 หุ้น  หรือ 0.33 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

นอกจากนี้ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ว่าได้เข้าลงนามในการให้สิทธิในการซื้อหุ้นกับนายพิธาน โดยนายพิธานให้สิทธิแก่แกรมมี่ในการซื้อหุ้นทั้งหมดใน        วันทอง โฮลดิ้งส์  ซึ่งเป็นบริษัทที่นายพิธานถือหุ้น  โดยแกรมมี่มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์  ที่มีต่อนายพิธานมาด้วย *รายละเอียดธุรกรรมดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของแกรมมี่เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน วันทอง โฮลดิ้งส์ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567* 

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ของนายพิธานไม่มีผลทำให้นายพิธานมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เนื่องจากกลุ่มนายพิธานถือหุ้นรวมกันไม่ถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการเข้ามาร่วมถือหุ้นของกลุ่มนายพิธาน ในครั้งนี้  จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ onee  ซึ่งเป็น Content Creator & Lifestyle Entertainment ครบวงจร  ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และสร้างสรรค์งานคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นแกนหลักของการสร้างรายได้  ทั้ง TV, Online, Copyright & Licensing และ Production Services  ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มบริษัท พร้อมด้วยธุรกิจ Idol Marketing และ Showbiz ที่ครอบคลุม ทั้งการจัดEvent, Fanmeet , Merchandising อย่างครบวงจร

นายพิธาน เป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจโดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตและมีโอกาสในการต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆ ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งการที่นายพิธานเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon