GULF ผนึกกลุ่ม BWG-ETC  ทุ่ม 1.7 หมื่นลบ.ลุยโรงไฟฟ้าขยะ

284

มิติหุ้น – นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 67 บริษัท กัลฟ์ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือGWTE  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นกับ ETC หรือบมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ เพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 50% ของบริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด หรือ GGP ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. เป็นระยะเวลา 20 ปี เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 แล้ว

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(VSPP) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 MW ต่อโครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 80 MW มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ  1.5 หมื่นลบ. กำหนด COD ในปี 69

นอกจากนี้ ทั้ง GWTE ETC และบริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด หรือ WTX  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มMILL หรือบมจ.มิลล์คอน สตีล ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ETC เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ ภายใต้บริษัท ซันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด หรือ SIP  ด้วยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ปัจจุบันGWTE และWTX ถือหุ้น 51% และ 49% ตามลำกดับ ภายหลังการเพิ่มทุน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในSIP ของ GWTE WTX และ ETC  อยู่ที่ 34% 33% และ 33% ตามลำดับ

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการภายใต้ SIP  มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 16 MW  ซึ่งได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ.เป็นระยะเวลา 20 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ GWTE ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับBWG เพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดสว่น 50% ของบริษัท เซอร์คูลาร์แคมป์ จำกัด หรือ CC  ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 2.6 พันลบ. กำหนดCOD ในปี 68 โดย CC จะเป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม เพื่อส่งให้โรงไฟฟ้าในกลุ่มGWTE ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป

ภายหลังการดำเนินธุรกรรมข้างต้น กลุ่มบริษัทจะมีโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในประเทศในสัญญาขายไฟกับกฟภ. ภายใต้ FiT  เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าสัญญารวม 96 MW กำหนดCOD ปี 69 และมีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม(SRF) จำนวน 3 โครงการ กำหนด COD ปี 68

 

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon