PSTC สุดยอด! ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบดีล มูลค่า 327 ลบ. เดินหน้าเพิ่มทุนเสริมแกร่ง-ผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใส่เงินทุน ธุรกิจท่อขนส่งน้ำมันสดใสรับลูกค้า Go Green เพียบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

50

มิติหุ้น – PSTC แจ้งใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 บางส่วนมูลค่า 327 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ในวันที่ 17 เม.ย.67 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 23 ก.ค.67 เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย และลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เดินหน้าเพิ่มทุนเสริมความแข็งแกร่ง โดยผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใส่เงินทุน

หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่ลูกค้าธุรกิจท่อขนส่งน้ำมันคึกคักโดยเฉพาะกลุ่ม Go Green หวังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เสริมความมั่นคงพลังงานของประเทศ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน จึงขอไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนด 327 ล้านบาท คิดเป็น 41.49% ของวงเงินทั้งหมด ราคาไถ่ถอน 414.87  บาท/หน่วย วันที่ไถ่ถอน 17 เมษายน 2567 อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย 26 มกราคม 2567-16 เมษายน 2567

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวออกในครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนรวม 788,200 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 788,200,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

การที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนด เพื่อเป็นการบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่ายและลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนของบริษัทฯ และยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต

สำหรับในส่วนของการดำเนินงานตามแผนงานของบริษัทฯ บอร์ด PSTC ได้อนุมัติเพิ่มทุนขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)   จำนวน 2,371 ล้านหุ้น สัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ1 ใหม่ ราคาหุ้นละ 0.50 บ. พ่วงวอร์แรนท์ฟรี เพื่อช่วยเพิ่มกระแสเงินสดในการดำเนินงาน ให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการผลักดันธุรกิจปัจจุบันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสามารถแสวงหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจใหม่ได้อย่างคล่องตัว ที่สำคัญผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เมื่อประกอบกับสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นหลังการเพิ่มทุน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต

นอกจากนี้ ธุรกิจท่อขนส่งน้ำมันเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบริษัทค้าปลีกน้ำมันชั้นนำของประเทศ (OR, ไทยออยล์, เชลล์, Chevron, BSRC (Esso), บางจาก และ PTG) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ให้ความสำคัญต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดความแออัดบนถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน ก็เลือกใช้บริการนี้ สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำและช่วยผลักดันธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon