ร่วมแสดงความยินดี ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และซีอีโอ บี.กริม เพาเวอร์ รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ม.รามคำแหง

41

มิติหุ้น  –  ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ในฐานะนักบริหารธุรกิจ ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับการยอรับอย่างกว้างขวาง เฉพาะในปี 2566 ได้รับรางวัลจากองค์รกรระดับประเทศ นานาชาติ และระดับโลก จำนวน 16 รางวัล อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Institute of

Corporate Directors ประเทศฟิลิปปินส์ และหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติ คือ S&P Global ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับระดับโลก ได้มอบรางวัล S&P Global Sustainability Yearbook 2023 อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศเยอรมนี
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีเกียรติประวัติดีเด่น นับได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูงยิ่งในด้านวิชาการและวิชาชีพของตน ได้ทำชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก นับเป็นตัวอย่างบุคคลที่มีคุณธรรม ความรู้ ความพากเพียร และความเสียสละ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon