กลุ่มทิสโก้ ครบรอบ 55 ปี ร่วมรณรงค์ “บริจาคโลหิตเป็นประจำ”

26

มิติหุ้น  –  กลุ่มทิสโก้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ” พร้อมมอบเสื้อยืด We wish you well เป็นของที่ระลึกแก่ผู้บริจาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีทิสโก้ โดยมี นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมกันบริจาค โดยในครั้งแรกของปี 2567 นี้ มีผู้บริจาครวม 715 คน รวมจำนวนโลหิตทั้งสิ้น 238,200 ซีซี ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 1,794 คน นอกจากนี้ ยังร่วมเป็นสะพานบุญเชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาแก่สภากาชาดไทย โดยมีผู้บริจาคจำนวน 77 ราย โดยในปี 2567 กลุ่มทิสโก้ตั้งเป้าหมายบริจาคโลหิตจำนวน 1,000,000 ซีซี มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยและสถานพยาบาลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

นอกจากนี้ การบริจาคโลหิตประจำปี 2567 ของกลุ่มทิสโก้ จะนำไปบันทึกร่วมกับ “โครงการตลาดทุนร่วมใจสร้างกุศลบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประชาชนโดยรวมอีกด้วย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon