สสว.จัดกิจกรรมชวน SME เข้าสู่ระบบ BDS “Business Development Service” ภายใต้ BDS ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 5 เม.ย.นี้

34

มิติหุ้น  – สสว. ยังคงเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS เข้าสู่ปีที่ 3 เตรียมจัดกิจกรรมชี้แจงโครงการและรับสมัครผู้ประกอบการ SME เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุน ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้โครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์ เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 

โดยในช่วงเช้าจัดให้มีการแนะนำมาตรการ การช่วยเหลือ อุดหนุน แก่ผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS โดยนางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ต่อด้วยการแนะนำ SME CONNEXT เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก สสว. บรรยายโดย นายสาโรจน์ สดแสงสุก ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบบริการภาครัฐ สสว. และการประชาสัมพันธ์บริการบนระบบ BDS โดย ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP)

 

สำหรับช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง Fashion Go Green หรือ Green Energy and BCG Model ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมสนับสนุนการรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจ และแนะนำการยื่นข้อเสนอการพัฒนาบนระบบ BDS (Business Development Service)

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon