ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30

มิติหุ้น –  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย และขยายโอกาสการเข้าสู่วิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุนให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ. ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การลงทุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์ทดสอบภูมิภาคแห่งแรก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายในปีนี้ ผู้สนใจดูข้อมูลได้ที่ www.set.or.th/cisa

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon