W บิ๊กเชนจ์! ผถห.โหวตเพิ่มทุน 1.65 พันล้านหุ้น ขาย PP เสริมแกร่ง รับแผนปี 67 ”เทิร์นอะราวด์“เข้าถือ“ฟรุตต้าฯ“ 51% – ปลดล็อก CB แจกฟรี W-W7 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 3:1

79

มิติหุ้น  –  นายภูริชญ์ วงศ์ขำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ (CAO) บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567  มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,543,532,406 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,401,666,357 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,945,198,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (W-W7) จำนวน 893,532,406 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 1 บาท อายุ 3 ปี

โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 10 ราย จำนวน 1,650,000,000 หุ้น ในราคา 0.65 บาท/หุ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ในธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี วงเงินประมาณ 650-1,000 ล้านบาท ระหว่างปี 2567-2568 และชำระหนี้ของบริษัทประมาณ 350-450 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมเข้าถือหุ้น บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด (ฟรุตต้า) ในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงินรวม 447.52 ล้านบาท โดยเงินที่ใช้สำหรับการลงทุนในฟรุตต้าครั้งนี้มาจากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนขายหุ้น PP

”มั่นใจว่าการแตกไลน์ธุรกิจของ W ในครั้งนี้ ผ่านการเข้าลงทุนฟรุตต้าฯ ซึ่งถือเป็นผู้นำธุรกิจ Bio Beverage และ Bio Food ของเมืองไทย จะช่วยต่อยอดธุรกิจ และสร้าง New S-Curve ให้กับบริษัทฯ หนุนผลการดำเนินงานในปี 2567 เทิร์นอะราวด์ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนปลดล็อกเครื่องหมาย CB ของบริษัทฯ”

สำหรับผลการดำเนินงานของฟรุตต้าฯ ย้อนหลังปี 2564-2565 มีรายได้รวม 202.63 ล้านบาท และ 221.15 ล้านบาท กำไรสะสมในปี 2564-2565 อยู่ที่ 85.38 ล้านบาท และ 141.14 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก 1.ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกไบโอเกรด (Bio Packaging) สำหรับเครื่องดื่มและอาหาร 2.ผลิต จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องดื่มอาหาร และเครื่องเพื่อสุขภาพ (Bio Beverage/Bio Food/Bio Condiments)

3.บริการให้คำปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Bio Technology และ 4.บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับออกแบบ และก่อสร้างโรงงานไบโอเทคโนโลยีให้บริการให้คำปรึกษาในการออกแบบ วางระบบ ห้องวิจัยและโรงงานที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคโนโลยี รวมถึงการรับเหมาการก่อสร้างโครงการที่บริษัทให้คำปรึกษา

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon