ผถห.PLANET ไฟเขียวเพิ่มทุน General Mandate ขาย PP เสริมแกร่งธุรกิจ

35

มิติหุ้น – คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์  (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 157,468,273 บาท จากทุนเดิม 687,139,173 บาท เป็น 529,670,900 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 529,670,900.00 บาท เป็น 579,670,900.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยจะจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน เพื่อประกอบธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon