YLG รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนทองคำยอดเยี่ยม บนเวที IAA BEST ANALYST AWARDS 2023

25

มิติหุ้น  –  นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนทองคำยอดเยี่ยม บนเวที IAA BEST ANALYST AWARDS 2023 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) และ นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมแสดงความยินดี ซึ่ง YLG ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนทองคำยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ จากการโหวตของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันด้วยบทวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ ครอบคลุมการลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่มอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดย YLG ได้ให้บริการลงทุนทองคำครบวงจรและเผยแพร่บทวิเคราะห์ทองคำในทุกวัน สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนทองคำคลิก wwww.ylgbullion.co.th หรือโทร 02- 687 9888 ส่วนนักลงทุนที่สนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกรูปแบบ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง  www.ylgfutures.co.th หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026879999