ตลาดหลักทรัพย์ จับมือ หอการค้าไทย ชู LiVE Platform เสริมแกร่งผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

30

มิติหุ้น  –  นายประพันธ์  เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตสำหรับทุกภาคส่วน รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่าน LiVE Platform ที่เป็นแพลตฟอร์มสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต พัฒนาขีดความสามารถในมิติต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนสนับสนุนองค์ความรู้เชิงลึกทางธุรกิจ และเชื่อมต่อ SMEs และ Startups เพื่อสร้าง Ecosystem ที่พัฒนาไปพร้อมกันอย่างสร้างสรรค์ ความร่วมมือในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมบริการ LiVE Platform เพื่อให้สมาชิกหอการค้าไทย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และบริการของ LiVE Platform ได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทาง Line OA “หอการค้าไทย” ผู้ประกอบการยังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเปิดให้ทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ SMEs และ Startups ผ่านการให้ความรู้และบริการ LiVE Platform ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาดทุน และการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจที่สำคัญที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง

ดร. กฤษณะ  วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างโอกาสทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ที่ผ่านมา หอการค้าไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจสมัยใหม่ โดยมีการจัดหลักสูตร Embryo Incubation Program ของหอการค้าไทย ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งแต่ปี 2564 เพื่อเตรียมระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ SET – mai – LiVEx รวม 4 รุ่น มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 160 ราย และได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อปรับปรุงระบบงานที่สำคัญ อาทิ ระบบบัญชีการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจ และการบริหารจัดการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งความรู้และบริการ LiVE Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มากขึ้น

ความร่วมมือกับ LiVE Platform ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าและเครือข่ายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องแหล่งรวมความรู้มากมายจากกูรูระดับประเทศ เช่น เรื่องการบริหารจัดการ การตลาด นวัตกรรม บัญชี การเงิน ฯลฯ ไปจนถึงเครื่องมือและบริการทางธุรกิจ เช่น การรวบรวมชุดสัญญามาตรฐานที่จัดทำร่วมกับ Baker McKenzie ให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลดไปใช้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้มีช่องทาง LINE Official Account (Line OA) “หอการค้าไทย” ให้สมาชิกและเครือข่ายหอการค้ากว่า 1.4 แสนรายทั่วประเทศ ได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ และรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเพิ่มเพื่อน Line OA “หอการค้าไทย” ได้ที่ @thaichamber หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาด หอการค้าไทย โทร. 02 018 6888 ต่อ 3530

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon