SISB เผยไตรมาส1/67 รายได้แตะ 572.05 ลบ. รับผลดีนักเรียนเข้าศึกษาเพิ่ม – ปักหมุดปี67 จำนวนนักเรียน 4.6 พันคน เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

49

มิติหุ้น  –  นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส1/2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 572.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.94 ล้านบาท คิดเป็น 0.2% จากช่วงไตรมาส 4/2566 ที่มีรายได้รวม 571.11 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนระหว่างปีการศึกษามากขึ้น และ โรงเรียนนานาชาติทั้ง 6 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติ SISB ได้มากขึ้น รวมทั้งบริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 2/2567 บริษัทฯ ประเมินว่า ยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง เพราะยังคงมีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติทยอยเข้ามาศึกษาในระหว่างปีการศึกษาเพิ่มขึ้น ดังนั้นภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2567 มั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คาดว่ามีจำนวนนักเรียนสิ้นปีนี้ แตะระดับ 4.6 พัน

“ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดการธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Sustainability Management Policy) ซึ่งสอดคล้องกับจรรยาบรรณในด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีแนวทางการปฏิบัติด้านความยั่งยืนในทุกๆมิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม (Environmental Dimension) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Social Dimension) และมิติด้านธรรมภิบาล (Governance Dimension) โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยการขับเคลื่อน    ธุรกิจสู่ความยั่งยืนไว้ที่ https://sisb.ac.th/esg/” นายยิว ฮอค โคว กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon