ครม.สัญจร ไฟเขียว EEC Visa 10 ปี หนุนต่างชาติลงทุนไทย

145

มิติหุ้น – นายกฯ เผย ครม. ไฟเขียว ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออก คลอด EEC Visa 10 ปี หนุนต่างชาติศักยภาพสูงลงทุนในไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออก เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (EEC Visa) เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนต่างชาติที่มีศักยภาพ และเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย

สำหรับ EEC Visa จะสามารถอยู่ทำงานในประเทศไทยได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี พร้อมกันนี้ยังได้รับลดหย่อนอัตราภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราคงที่ 17%

ผู้ที่สามารถได้รับ EEC Visa มี 4 ประเภท ประกอบด้วย

  • ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Specialist : S)
  • ผู้บริหาร (Exeutive : E)
  • ผู้ชำนาญนาญการ (Professional : P)
  • คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ (Other :O)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon