พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดย ทีเอ็มบีธนชาต ต้อนรับคณะเยาวชนจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านคุณความดีขององค์ครุฑ

9

มิติหุ้น  –  พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดย ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมกับ กองทัพบก นำโดยคณะผู้บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต และ พันเอก วาริส ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะเยาวชนจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ (กองทัพภาคที่ 1-4) จำนวนกว่า 140 คน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครุฑ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในอาเซียนที่รวบรวมจัดแสดงองค์ครุฑพระราชทาน อันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ยึดถือพญาครุฑเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต เนื่องจากพญาครุฑ เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความดีงาม ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของสังคมไทย 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon