สถาบัน ESTC ประกาศความสำเร็จ หลังจัดอบรม “Effective Presentation and Storytelling” ให้กับ “สยาม คูโบตา ลีสซิ่ง”

12

มิติหุ้น  –  ดร.นุชนารถ ชลคงคา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (Empowering Service Training Center) ผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจร พร้อมด้วย คุณชิสา อธิบุญญาโชค (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณรพิรัตน์ นาดี (ที่ 4 จากซ้าย) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ด้านพิธีกรและผู้ประกาศมืออาชีพ ถ่ายภาพร่วมกัน หลังประสบความสำเร็จในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “Effective Presentation and Storytelling” ให้กับบริษัท สยาม คูโบตา ลีสซิ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากพนักงานและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ทรงพลังและน่าจดจำ โดยสอนเทคนิคการเล่าเรื่อง การใช้ภาษาที่ดึงดูดใจและการนำเสนอข้อมูลด้วยความมั่นใจ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้วิธีการออกแบบสไลด์ที่น่าสนใจ การใช้สื่อประกอบภาพที่เหมาะสมและการฝึกฝนการนำเสนอต่อหน้ากลุ่มอีกด้วย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon