อมตะวีเอ็น จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

15

มิติหุ้น  –  ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการ คุณสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและกรรมการ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)  จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ผ่านมา โดยนำเสนอกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านธุรกิจ ปี 2567 ให้ความสำคัญถึงการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา “ALLWIN” มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ  ห้องดอกฟ้า อาคารกรมดิษฐ์ กรุงเทพฯ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon