“KJL” โชว์นวัตกรรมในงาน “SUBCON Thailand 2024” เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

26

มิติหุ้น  –  นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวกรกมล สุจิวโรดม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตตู้ไฟ สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works แบรนด์สินค้า KJL เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็น AI, big data, clean energy และ EV Charger จัดแสดงนวัตกรรมในงาน “SUBCON Thailand 2024” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน) และบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ซึ่งจัดต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 18 ภายใต้แนวคิด “The Global Sourcing Excellence” ชูศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยรวบรวมผู้ผลิตและผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศไว้ในงานเดียว เป็นจุดนัดพบสำคัญสำหรับการจัดซื้อชิ้นส่วนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องมือแพทย์ การซ่อมบำรุงอากาศยาน และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นต้น โดยงานซับคอนไทยแลนด์ จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon