กรุงศรี และ คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจและนวัตกรรม

36

มิติหุ้น  –   กรุงศรี โดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ จากซ้ายประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และ ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ (ซ้ายประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล (ที่ จากขวาคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล (ขวารองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้จากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริงในโลกธุรกิจและนวัตกรรม โดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร ต่อยอดการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจรุ่นใหม่ โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้อง Learning 5 ชั้น อาคารริมน้ำ กรุงศรี พระรามที่ 3

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon