ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ DR “SMFG19” เริ่มซื้อขาย 29 พ.ค. นี้

57

มิติหุ้น  –  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับ “SMFG19” ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) ที่อ้างอิงหุ้น Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ออกโดย บล. หยวนต้า เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 29 พ.ค. นี้

DR “SMFG19” อ้างอิงหุ้นของบริษัท Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น มีบริการที่ครอบคลุมทั้งบริการสินเชื่อ บริการหลักทรัพย์ และบริการบัตรเครดิต ในหลายประเทศทั่วโลก โดย SMFG จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ DR “SMFG19” จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินบาท ผู้สนใจศึกษารายละเอียด DR “SMFG19” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด https://dr.yuanta.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/th/dr

ประโยชน์ต่อบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิกและประเทศไทย

ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความตระหนักและการรับรู้ของแบรนด์บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ให้กับผู้รับบริการชาวจีนอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงที่กว้างขวางของ FanHua  Blue Plus Health Management นอกจากนี้ ประเทศไทยยังจะได้รับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลั่งไหลเข้ามา ซึ่งถือเป็นการเปิดบทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และความร่วมมือครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพระดับโลกอีกด้วย