ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ. เอ็มเอฟซี ปลูกต้นไม้สร้างผืนป่า 10 ไร่ จ. ชัยนาท ในโครงการ Care the Wild

38

มิติหุ้น  –  โครงการ Care the Wild  โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC โดยมี ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา บลจ. เอ็มเอฟซี พร้อมด้วยพันธมิตรจากกรมป่าไม้ และสมาชิกชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น เพื่อให้ได้ผืนป่าพื้นที่ 10 ไร่ ในกิจกรรม “ปลูก ปกป้อง”  ณ ป่าชุมชนบ้านโศกลึก อ. เนินขาม จ. ชัยนาท โดย MFC  ริเริ่มแคมเปญ “Save the Earth, Plant Trees with MRENEW” ลงทุนในพลังงานสะอาดและสร้างพื้นที่ป่าสีเขียวของไทย โดยเงินลงทุนผ่านกองทุน MRENEW ของ MFC จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ผ่านโครงการ Care the Wild

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon