คลัง มั่นใจจีดีพีปี 67 โต 2.5% ย้ำต้องเร่งปรับตัวยกระดับศก.ไทย

74

มิติหุ้น – “พิชัย ชุณหวชิร” มั่นใจจีดีพีไทยปี 67 โตได้ 2.5% ย้ำต้องเร่งปรับตัวยกระดับศก.ไทย มุ่ง ESG หวั่นโดนกีดกันการค้า

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในปี 67 คาดว่าจะขยายตัวที่ 2.5% จากภาคส่งออกและการผลิตอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ขณะที่ภาคการเกษตรยังจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยอัตราการขยายตัวของ GDP ไทยในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงกว่าในอดีต ดังนั้นจำเป็นต้องปรับตัว และยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

นอกจากปัจจัยภายในประเทศแล้วที่ต้องปรับแล้ว บนเวทีการค้าโลกได้เริ่มนำมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้ ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวรองรับการค้าโลกในยุคอนาคต

ส่วนเรื่องการพัฒนาด้าน ESG เป็นหัวข้อสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีและมั่นคงให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมในมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะทวีความสำคัญขึ้นอย่างยิ่งในเวทีโลก

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon