เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกาหลีใต้ยังมาแรง บลจ.ดาโอเปิดขาย DAOL-KOREAEQ ลงทุนหุ้นชั้นดีเติบโตเด่น

84

มิติหุ้น – “บลจ.ดาโอ” เปิดเสนอขาย ‘กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ (DAOL-KOREAEQ)’ สร้างโอกาสรับผลตอบแทน จากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชื่อดังที่เติบโตโดดเด่น โดยเฉพาะ AI และ Semiconductor บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญตลาดเกาหลีใต้  เปิดขาย IPO วันที่ 4-12 มิถุนายน 2567”

คุณนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด หรือ บลจ.ดาโอ (DAOL INVESTMENT MANAGEMENT) เปิดเผยว่า เกาหลีใต้นับเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีเศรษฐกิจและการลงทุนโดดเด่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการส่งออกในระดับโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเกาหลีใต้ในปี 2567 จะเติบโตอยู่ที่ 2.3% จากภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จากการสนับสนุนภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการสร้างฐานการผลิตเพิ่มขึ้น

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ มองว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้เติบโตเร็วกว่าที่คาดการณ์ ในไตรมาสแรกของปี 2567 โดย GDP ของเกาหลีใต้ ขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์จาก Bloomberg คาดการณ์ไว้เกือบเท่าตัว ทำให้ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้อย่างแน่นอน รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ทำให้ธนาคารกลางยังมีช่องว่างในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้น่าจะปรับลดดอกเบี้ยลงครั้งแรกในไตรมาส 4 ปี 2567

นอกจากนี้ การเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนเกาหลีปี 2567 คาดการณ์ EPS Growth อยู่ที่ 60.65% เทียบได้กับปี 2566 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไปในปี 2568 ที่ 23.51% (แหล่งที่มา Bloomberg ณ วันที่ 29 พ.ค.2567) โดยสัดส่วนการเติบโตของ EPS ของเกาหลีใต้ส่วนนึงมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งได้อานิสงค์หลักจากกระแส AI

ทั้งนี้ความโดดเด่นของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ในเกาหลีใต้มีมูลค่าประมาณ 1,011.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 14.5% ในช่วงปี 2567-2575 ทำให้อุตสาหกรรม AI ในเกาหลีใต้จะเติบโตแตะระดับ 3,419.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ที่มีความสำคัญ ทั้งในกลุ่มชิป Memory, Semiconductor and Equipment, Packaging , Networking gear, System enablers and Smart grid

ผลประกอบการไตรมาส 1ของปี 2567 ออกมาดีกว่าคาด และได้ปรับประมาณการเพิ่มขึ้น ในกลุ่ม Info Tech , Consumer, Communication Service, Utility  และเมื่อพิจารณาระดับราคา (Valuation) ของหุ้นเกาหลีพบว่ายังซื้อขายต่ำ โดยปัจจุบัน Forwarded PE ของตลาดเกาหลีอยู่ที่ 10.8 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตย้อนหลังและตลาดโลก

สำหรับในระยะยาว มองว่าแผนนโยบายปฏิรูปตลาดทุนของรัฐบาล (Value Up Program) ที่ประเทศเกาหลีใต้จะทำคล้ายๆกับประเทศญี่ปุ่น จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเงินลงทุนจากผู้ลงทุนในประเทศทั้งรายย่อยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นนโยบายที่ส่งผลดีต่อการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นคุณภาพที่มีกำไรเติบโตดี

บลจ.ดาโอ มองเป็นโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ จึงขอแนะนำ กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ (DAOL-KOREAEQ) เปิดเสนอขายวันที่ วันที่ 4-12 มิถุนายน 2567 (ความเสี่ยงระดับ 6 : ความเสี่ยงสูง) บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุน John Cho และ Seol Kim ที่เชี่ยวชาญการบริหารจัดการสินทรัพย์ในประเทศเกาหลีใต้โดยเฉพาะ มีนโยบายลงทุนในกลุ่มธุรกิจชั้นดีมีการเติบโตตามเศรษฐกิจ ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Korea Equity Fund Class C USD ที่บริหารโดย J.P. Morgan Asset Management

โดยกองทุนมีการคัดเลือกหุ้นรายตัวชั้นดีในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ และมีทีม JP Morgan Emerging Market and Asia Pacific (EMAP) สำหรับวิเคราะห์หุ้น โดยในการจัดพอร์ตโฟลิโอจะมีการแบ่งสัดส่วน ในหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนระยะยาว 1 ปี ขึ้นไป ในสัดส่วนประมาณ 60-80% และลงทุนระยะสั้นไม่ถึง 1 ปีในสัดส่วนประมาณ 20-40% เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่ลงทุน ได้แก่  Samsung Electronics  , SK Hynix  , LG Chem  , Samsung , Biologics  และ Shinhan Financial เป็นต้น ด้วยประสบการณ์บริหารกองทุนหุ้นเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี 1991 และมีประวัติผลงานดีต่อเนื่องยาวนาน สะท้อนให้จากผลการดำเนินงานของกองทุน ที่ให้ตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่  2.41%  ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 15.78% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่  12.02% และย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 6.09%  (ที่มา: JPMorgan Asset Management ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567)  โดยกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Korea Equity Fund ได้รับการติดอันดับ 5 ดาว Morningstar ในกลุ่ม Korea Equity (ที่มา: Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

บลจ.ดาโอ คาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนของประเทศเกาหลีใต้อยู่ในระดับสูงมากทั้งในปี 2567 และต่อเนื่องไปยังปี 2568 ประกอบกับ Valuation ของตลาดยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ตลาดเกาหลีใต้มีเงินลงทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2567 ตามภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและอานิสงค์จากกระแส AI รวมถึงการ Reform ยังจะเป็นตัวหนุนความยั่งยืนของการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในระยะยาว ดังนั้น ‘กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อิควิตี้ จึงเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนจากอุตสากรรมเทคโนโลยีและบริษัทชื่อดังระดับโลกของเกาหลีใต้” คุณนิสารัตน์  กล่าว

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon