บลจ.ทิสโก้ จัด “Smart HR FINCoach” ติวเข้มความรู้การเงินให้ HR บริษัทนายจ้าง – ส่งต่อพนักงานเกษียนสุข ไร้หนี้ พร้อมมอบรางวัล 20 บริษัทนายจ้างดีเด่นหนุนสมาชิกออมเพิ่มใน PVD

23
มิติหุ้น  –  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) จัดโครงการ Smart HR FINCoach ให้ความรู้การวางแผนทางการเงินพื้นฐาน แก่ตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR) ของบริษัทนายจ้างภายใต้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ของ บลจ. ทิสโก้ หวังส่งต่อความรู้แก่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิก PVD พร้อมมอบรางวัลแก่ 20 บริษัทที่สนับสนุนให้สมาชิกออมใน PVD อัตราสูงสุดที่ 15% ของค่าจ้าง เปิดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ รวมทั้งเงินสะสมส่วนของสมาชิกเติบโตในอัตราสูง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่สามจากซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ
“Sustainability เริ่มต้นที่คนในองค์กร” และนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่สี่จากซ้าย) ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทั้งนี้ ภายในงาน บลจ.ทิสโก้ยังได้เชิญวิทยากรด้านการเงินจากหลากหลายหน่วยงานร่วมให้ความรู้ ได้แก่ นายชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “วางแผนการเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน” นายจักรพงษ์ เมษพันธ์ุ หรือโค้ชหนุ่ม Money Coach บรรยายในหัวข้อ “คุยเรื่องแก้หนี้” เตรียมความพร้อมก่อนเจอหนี้และการบริหารจัดการหนี้  พร้อมด้วยวิทยากรจากทิสโก้ให้ความรู้ใน 2 หัวข้อคือ “How to มีเงินใช้หลังเกษียณ” และ “Club FINDay” แลกเปลี่ยนมุมคิด วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้กับพนักงาน โดยรวบรวมปัญหาจาก  HR บริษัทต่างๆ มาเป็นกรณีตัวอย่าง
นางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้โครงการ “Smart HR FINCoach” ครั้งแรกในปี 2567 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่กลุ่มทิสโก้ครบรอบ 55 ปี โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินพื้นฐานเกี่ยวกับการออม การจัดการหนี้ และการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งสื่อสารและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ แก่ตัวแทน และHR ของบริษัทนายจ้างภายใต้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. ทิสโก้ โดยมุ่งหวังให้ตัวแทน และ HR ที่มาร่วมงานนำความรู้และเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับจากโครงการไปสื่อสารและให้คำแนะนำแก่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน PVD ได้อย่างถูกต้อง
“หากตัวแทน และ HR มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการออม การจัดการหนี้ และการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งสื่อสารและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้แก่พนักงานอย่างถูกต้อง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงานก่อนเป็นหนี้ หรือหากเป็นหนี้แล้ว ก็จะสามารถหาหนทางในการแก้ไขหนี้ได้อย่างถูกวิธี ทำให้หมดหนี้ไว สามารถนำเงินมาออมเพิ่ม และประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินอย่างมีเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาสุขภาพการเงินของพนักงานอาจกลายเป็นปัญหาขององค์กร เนื่องจากพนักงานที่มีความเครียดทางการเงินมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ” นางแขขวัญกล่าว
ทั้งหมดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ บลจ. ทิสโก้ ที่ไม่เพียงแต่จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประสบความสำเร็จบนเส้นทางการวางแผนการเงินและการลงทุนตั้งแต่แรกเริ่ม จนถึงเป้าหมาย Smart Retirement สุขทุกวันยันเกษียณ อีกทั้ง ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้กลุ่มทิสโก้เป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่ทุกท่านเชื่อมั่นไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินช่วย “วางแผนอนาคต…เพื่อคุณ” ให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ไปด้วยกัน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon