ไปรษณีย์ไทยรับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลจาก BSI จากการพัฒนาแอปฯ พร้อมโพสต์

35

มิติหุ้น  –   ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ (คนขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับใบรับรอง ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลจากทางหน่วยงาน The British Standards Institution หรือ BSI จากการพัฒนา “แอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ : Prompt Post” เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

โดยพร้อมโพสต์มีฟังก์ชันที่สำคัญ อาทิ Trust Service: บริการรับรองและลงลายมือชื่อบนเอกสารดิจิทัลด้วยใบรับรองดิจิทัลและกุญแจส่วนบุคคล เพื่อยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสาร ครอบคลุมบริการการลงลายมือชื่อ (Digital Signature) การประทับรับรองเวลา (e-Timestamp) ประทับตรานิติบุคคล (e-Seal) และการสร้างเส้นทางเอกสารแบบอัตโนมัติ (Document Workflow) Digital Postbox : บริการกล่องไปรษณีย์หรือกล่องจดหมายดิจิทัลที่ช่วยในการส่งและจัดเก็บเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการให้บริการของภาครัฐและภาคเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เเละมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon