ครม. อนุมัติสินเชื่อ IGNITE THAILAND ดอกเบี้ยต่ำหนุน SME

56

มิติหุ้น – ครม. อนุมัติสินเชื่อ IGNITE THAILAND
ดอกเบี้ยต่ำหนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน เน้นใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “IGNITE THAILAND” เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งโครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับประเทศไทย ไปสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก

วงเงิน 5,000 ล้านผ่านออมสิน

สำหรับวงเงินจะมาจากธนาคารออมสิน รวม 5,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.5% ต่อปีใน 2 ปีแรก ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน นอกจากนี้ ยังมีกลไกการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อตามโครงการได้เพียงพอกับความต้องการดำเนินธุรกิจ

3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

•ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub)
•ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub)
•ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub)

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon