UAC จับมือ Prof. Yasuaki Maeda จาก OMU ศึกษาพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)

37

มิติหุ้น  –  นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC”  ร่วมกับ Prof. Yasuaki Maeda จาก Osaka Metropolitan University (OMU) ร่วมทำวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันพืช ด้วยกระบวนการ Transesterification แบบ Co-Solvent ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง SAF ถือเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอุตสาหกรรมการบิน โดยโครงการความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon