“คงกระพัน” เปิดวิสัยทัศน์ CEO คนใหม่ นำทัพ ปตท.

312

มิติหุ้น – เปิดวิสัยทัศน์ “คงกระพัน อินทรแจ้ง” CEO ปตท. คนใหม่ วางแนวทางขับเคลื่อนองค์กร รุกธุรกิจบนหลักความยั่งยืนอย่างสมดุล

        ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ในการเข้ามาบริหารงาน ว่า จะดำเนินการภายใต้แนวคิด แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การเข้ามาทำงานจะมุ่งเน้นให้ ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดีมีธรรมาภิบาล

ส่วนทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Direction and Strategy) เน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน สร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสมดุล หรือ Net Zero Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon