กรุงเทพประกันภัย แลกหุ้น BKI เป็น BKIH สำเร็จตามเป้าหมาย เริ่มซื้อขาย 18 มิ.ย. 67 เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

150

มิติหุ้น  –  ตามที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BKI”) ได้มีการจัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้ประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แลกเปลี่ยนหุ้นจาก BKI เป็น BKIH ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดผู้ถือหุ้นของ BKI ได้ทำการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการแล้วกว่า 97.72%

 

ดังนั้น หลังจากกระบวนการแลกเปลี่ยนหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี BKIH จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า BKIH ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียน 106,471,000 หุ้น จำนวนหุ้นชำระแล้ว 104,045,168 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หุ้น BKI จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในวันเดียวกันที่หุ้นของ BKIH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

BKIH พร้อมดำเนินธุรกิจตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดี ผ่านการลงทุนในธุรกิจหลักด้านการประกันภัยและธุรกิจอื่นที่หลากหลายและมีศักยภาพ ขยายการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อต่อยอดสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon